2032, Health, Tagalog ba?

Umpisa ng Katapusan

Alas kwatro y media na ng hapon noon. Unang Lunes ng buwan at nakalaan ang oras na iyon para sa aming club meeting. Mula sa mainit na kwarto namin ay lumipat kami sa room ng isa klase sa fourth year. Naka-aircon ito at wala pang mga tao kaya agad kaming nakahanap ni Zhen ng uupuan.

Komportable akong nakaupo noon. ย Naka-indian seat pa ako, ย kasyang-kasya ako dahil medyo payat pa ako noon. ย Isa’t kalahating oras lang ang nakalaan sa vlub meeting kaya nag-umpisa na agad si Mrs. De Vera. ย Home Economics club, voting of officers, activities for first quarter, at marami pang iba.

Continue reading “Umpisa ng Katapusan”

Advertisements